MOTUL H-TECH 100 Plus

น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์แท้ 100% (100% Synthetic) สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

ได้รับการทดสอบ และพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน API SM/CF ให้ประสิทธิภาพในการปกป้องเครื่องยนต์ที่ดีเยี่่ยม

SAE 0W-20 (ขนาด 1 ลิตร)
SAE 5W-30 (ขนาด 1 ลิตร และ 4 ลิตร)
SAE 10W-40 (ขนาด 1 ลิตร และ 4 ลิตร)