MOTUL MULTI ATF

450 ฿

MOTUL MULTI ATF น้ำมันเกียร์อัตโนมัติสูตรสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับระบบเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ทั่วไป รวมถึงระบบเกียร์รุ่นเก่า ทั้งที่มีและไม่มีระบบ Slip Lock Up Clutch ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ และระบบไฮดรอลิค ที่ระบุให้ใช้มาตรฐาน DEXRON (ยกเว้น DEXRON VI) หรือ MERCON

มาตรฐานอ้างอิง: FORD: MERCON, MERCON V, MERCON SP | GM: GM DEXRON III G, III H, GM DEXRON II D, II E

อายุการใช้งานแนะนำ: 20,000-40,000 กิโลเมตร

ขนาดแกลลอน: 1 ลิตร, 20 ลิตร

ล้างค่า