MOTUL SPECIFIC CRDi DIESEL

    น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลยุคใหม่รองรับ ระบบเครื่องฟอกไอเสีย (Catalytic Converter) และระบบการหมุนวน
    ไอเสีย (EGR) ให้ประสิทธิภาพทียอดเยี่ยม แม้ในภาวะเครื่องยนต์ทำงานหนัก อุณหภูมิสูง ด้วยสารเติมแต่งคุณภาพสูง ที่ช่วยต่อต้านการสึก
    หรอของเครื่องยนต์ คงคุณภาพน้ำมันเครื่องได้ดีตลอดอายุการใช้งาน และยังมีสารชะล้างช่วยให้ไม่เกิดคราบโคลนตะกอนในเครื่องยนต์