หากสนใจในตำแหน่งงานใด กรุณาติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล

ที่อยู่ติดต่อ

เลขที่ 56 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 (ซอยมัยลาภ) ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์: 0-2108-9809, 090-665-9795
อีเมล: [email protected]
เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย 3 ตำแหน่ง

รูปแบบงาน : งานประจำ
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. นำเสนอขายสินค้าและสร้างยอดขาย รวมถึงเจรจาต่อรองเงื่อนไขกับลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้ารายใหม่
  2. รวบรวมข้อมูลคู่แข่งขัน ความเคลื่อนไหวทางการตลาด และความต้องการของลูกค้า
  3. ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าในประเทศตามแผนงานที่กำหนดขึ้นประจำสัปดาห์/ประจำเดือน
  4. ค้นหาลูกค้ารายใหม่ และจัดทำข้อมูลลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่
  5. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบต่างๆ
  6. ติดตามผลการส่งมอบสินค้า
  7. ติดตามการชำระค่าสินค้าของลูกค้า ให้ครบตามจำนวน และให้ตรงตามเวลาที่กำหนดขึ้น

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ(ปี) : 24 – 45
ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3 – 5 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม : Ms Office, PowerPoint ,Internet&E-mail, มีมนุษย์สัมพันธ์  มีใจรักงานบริการและงานขาย ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาตขับขี่

ช่างเทคนิค 5 ตำแหน่ง

รูปแบบงาน : งานประจำ
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดำเนินการซ่อมบำรุงรถที่เข้ามารับการบริการให้ครบถ้วนตามปัญหาและอาการที่ลูกค้าแจ้งได้อย่างสมบูรณ์
  2. ติดตั้งรถให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางวิศวกรรมตามที่วิศวกรได้กำหนดมา

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป (สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 2 ปี
คุณสมบัติเพิ่มเติม : มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาติขับขี่