หากสนใจในตำแหน่งงานใด กรุณาติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล

ที่อยู่ติดต่อ

เลขที่ 56 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 (ซอยมัยลาภ) ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์: 0-2108-9809, 090-665-9795
อีเมล: [email protected]
หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ 1 ตำแหน่ง

รูปแบบงาน : งานประจำ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 1. HRD & HRM  ทั้งระบบงานแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ
 2. จัดทำ ภงด. 1, ภงด. 1 ก, ภงด. 90, ภงด. 91
 3. ดูแลงานอาคารสถานที่ รวมถึง การซ่อมบำรุง  แม่บ้าน และ.รปภ.

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย-หญิง

อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 5-7 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม : Ms Office, PowerPoint, Internet&E-mail, Payroll Program B-Plus, ISO, KPI, จป

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย 3 ตำแหน่ง

รูปแบบงาน : งานประจำ
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 1. นำเสนอขายสินค้าและสร้างยอดขาย รวมถึงเจรจาต่อรองเงื่อนไขกับลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้ารายใหม่
 2. รวบรวมข้อมูลคู่แข่งขัน ความเคลื่อนไหวทางการตลาด และความต้องการของลูกค้า
 3. ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าในประเทศตามแผนงานที่กำหนดขึ้นประจำสัปดาห์/ประจำเดือน
 4. ค้นหาลูกค้ารายใหม่ และจัดทำข้อมูลลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่
 5. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบต่างๆ
 6. ติดตามผลการส่งมอบสินค้า
 7. ติดตามการชำระค่าสินค้าของลูกค้า ให้ครบตามจำนวน และให้ตรงตามเวลาที่กำหนดขึ้น

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ(ปี) : 24 – 45
ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3 – 5 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม : Ms Office, PowerPoint ,Internet&E-mail, มีมนุษย์สัมพันธ์  มีใจรักงานบริการและงานขาย ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาตขับขี่

ช่างเทคนิค 5 ตำแหน่ง

รูปแบบงาน : งานประจำ
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 1. ดำเนินการซ่อมบำรุงรถที่เข้ามารับการบริการให้ครบถ้วนตามปัญหาและอาการที่ลูกค้าแจ้งได้อย่างสมบูรณ์
 2. ติดตั้งรถให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางวิศวกรรมตามที่วิศวกรได้กำหนดมา

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป (สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 2 ปี
คุณสมบัติเพิ่มเติม : มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาติขับขี่