เอซี ออโต้ เซอร์วิส (AC AUTO SERVICE)

คือการรวมตัวกันของพันธมิตรผู้ให้บริการติดตั้งและดูแลระบบแก๊สรถยนต์ AC AUTOGAS ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 10 ปี ซึ่งต่างมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการให้สามารถดูแลรถยนต์ของลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด
 
      ด้วยเป้าหมายดังกล่าว เอซี ออโต้ เซอร์วิส มีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานการบริการให้มีมาตรฐานเทียบเท่าศูนย์บริการรถยนต์ ด้วยการวางระบบการจัดการภายในสถานบริการ เพิ่มความพร้อมในด้านเครื่องมือ รวมไปถึงช่างเทคนิคที่จะได้รับการฝึกอบรมโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือและอะไหล่โดยตรง นอกจากนี้ ยังคัดเลือกเฉพาะผลิตภัณฑ์และอะไหล่คุณภาพสูงจากโรงงานผู้ผลิตสินค้า O.E.M และนำเสนอในอัตราค่าบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ