คอยล์จุดระเบิด Denso

คอยล์จุดระเบิดคุณภาพสูงแบรนด์  DENSO โรงงานผู้ผลิตอะไหล่ OEM ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลก คุณภาพเทียบเท่าของแท้ติดรถทั้งวัสดุและ
มาตรฐานการผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของค่ายผู้ผลิตรถยนต์