AC Auto Service จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านงานซ่อมบำรุงรถยนต์ให้แก่ตัวแทนจำหน่าย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เอซีออโต้เซอร์วิส จำกัด จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องไฟและกลุ่มเครื่องปรับอากาศรถยนต์” ณ ห้องประชุม STAG ISA2 อาคารทีโอ กลุ่มบริษัททีโอ โดยได้รับเกียรติจากบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ทีมผลิตภัณฑ์และอาจารย์ฝ่ายเทคนิคผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรให้ความรู้ ตั้งแต่หลักการทำงานพื้นฐาน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับเครื่องยนต์ ไปจนถึงการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้สำหรับงานซ่อมบำรุงรถยนต์ให้แก่บุคคลากรช่างของตัวแทนจำหน่าย

Total Page Visits: 477 - Today Page Visits: 1